OSS NAS Tools for C# for 5G for 3GPP Release 16.8.0
Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSet Member List

This is the complete list of members for Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSet, including all inherited members.

C0Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
C0lengthOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
CipheringDataSet()Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSetinline
CipheringDataSet(int argCipheringSetID, byte[] argCipheringKey, byte[] argC0, Oss.Nas5GS1680.EUTRAPosSIB argEUTRAPosSIB, Oss.Nas5GS1680.NRPosSIB argNrPosSIB, Oss.Nas5GS1680.ValidityStartTime argValidityStartTime, int argValidityDuration, Oss.Nas5GS1680.NAS5GSTrackingAreaIdentityListE argTaisList)Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSetinline
CipheringKeyOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
CipheringSetIDOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
Copy()Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSetinline
Equals(object right)Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSetinline
EUTRAPosSIBOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
EUTRAPosSIBLengthOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
GetHashCode()Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSetinline
NrPosSIBOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
NrPosSIBLengthOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
Spare1Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
Spare2Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
Spare3Oss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
TaisListOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
ValidityDurationOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet
ValidityStartTimeOss.Nas5GS1680.CipheringDataSet