OSS NAS Tools for C# for 5G for 3GPP Release 16.8.0
Oss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElement Member List

This is the complete list of members for Oss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElement, including all inherited members.

Copy()Oss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElementinline
Equals(object right)Oss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElementinline
GetHashCode()Oss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElementinline
SpareOss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElement
UeParametersUpdateDataSetOss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElement
UEParametersUpdateElement()Oss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElementinline
UEParametersUpdateElement(Oss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElement.UeParametersUpdateDataSetType argUeParametersUpdateDataSet)Oss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElementinline
UpdateDataSetTypeOss.Nas5GS1680.UEParametersUpdateElement